FAMILIEN WEBGUNEA / ESPACIO WEB DE FAMILIAS

Familien Gunea - Familientzat erabiltzailearen gida.pdf
Guía de uso para familias - Familien Gunea.pdf

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aplikazio bat familiekin harremanetan sartzeko sortu du.

Aplikazio honen bidez familiak, berriak eta gestioak egiteko aukera izango du,hona hemen zeintzuk:

  • egutegi

  • ordutegi-taula

  • gaiak eta irakasleak

  • notak eta hutsegiteak

  • hutsegite justifikazioa

  • historia akademikoa

  • jantokia

  • beka eskaeraren egoera

  • datuen aldaketa

http://www.ikastea.hezkuntza.net/eu

El departamento de Educación del Gobierno Vasco ha creado una aplicación informática que sirve como canal de comunicación entre la familia y la Administración.

A través de dicha aplicación, la familia tendrá acceso a información y a realizar gestiones como:

  • calendario escolar

  • cuadro horario

  • materias y docentes

  • calificaciones y faltas

  • justificación de faltas

  • historial académico y certificados

  • comedor

  • estado de solicitud de beca

  • modificación de datos

http://www.ikastea.hezkuntza.net/es/