Dokumentazioa / Documentación

ROF: Reglamento de organización PEC: Proyecto educativo de centro


PAD: Plan de atención a la diversidad


PLAN DE CONVIVENCIA: Plan para mejorar la convivencia
PROYECTO  LINGÜÍSTICO y PLAN LECTOR IUP: Ikastetxearen Urteko Plangintza


IHP: Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua 


ATP: Aniztasunaren Trataerarako Plana 

 

ELKARBIZITZA: Elkarbizitza hobetzeko plana
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO:                                                        ZIKLOKO PROMOZIO IRIZPIDEAK

COMPETENCIAS MÍNIMAS (Heziberri)                                                        GUTXIENEKO KONPETENTZIAK (Heziberri) 

PLAN DE ACOGIDA                                                                                                          HARRERA PLANA 

PLAN TUTORIAL                                                                                                                TUTORETZA  PLANA