Documentos Dokumentazioa

ROF: Reglamento de organización


PAC: Plan anual de centro


PEC: Proyecto educativo de centro


PAD: Plan de atención a la diversidad


PLAN DE CONVIVENCIA: Plan para mejorar la convivencia
IUP: Ikastetxearen Urteko Plangintza


IHP: Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua


ATP: Aniztasunaren Trataerarako Plana

ELKARBIZITZA: Elkarbizitza hobetzeko plana


CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO: ZIKLOKO PROMOZIO IRIZPIDEAK

COMPETENCIAS MÍNIMAS (Heziberri) GUTXIENEKO KONPETENTZIAK (Heziberri)

PLAN DE ACOGIDA HARRERA PLANA